Sản Phẩm Về tôm

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Tôm Sú Tự Nhiên Site 10

TÔM sú 10 con/kg Đóng hộp 1kg
€293550,00

Tôm Sú Tự Nhiên Site 15

TÔM sú 15 con/kg Đóng hộp 1kg
€227050,00

Tôm Sú Tự Nhiên Site 20

TÔM sú 20 con/kg Đóng hộp 1kg
€189050,00

Tôm sú tự nhiên size 18

Đóng gói hộp 1kg Size 18 con/kg
€198550,00