móng giò rút xương

Chân giò rút xương là chân giò được rút xương và làm sạch sau đó được đóng túi hút chân không bảo quản trong kho lạnh để được giữ nguyên chất lượng của sản phẩm
Mã SKU: CB-MGRX
€142500,00

Chân giò rút xương Long Phụng là sản phẩm được sản xuất bời công ty An Phước Thái 

Thẻ sản phẩm