Chân Gà Rút Xương Long Phụng

Chân gà rút xương Long phụng là loại chân được cấp chứng chỉ An Toàn Thực Phẩm của bộ Nông Nghiệp Việt Nam. Chân dai dòn, thừn thựt đảm bảo cho bạn có những món ngon chất lượng nhất.
Mã SKU: GC_CGRX
170.000,00 ₫

Chân gà rút xương Long Phụng được chế biến bới công Ty Thực Phẩm AN PHƯỚC THÁI.

Thẻ sản phẩm