Sứa Ăn Liền LONG PHỤNG

Đóng gói 500gr/túi Có thể sử dụng ngay sau khi để ráo nước
Mã SKU: CB_SALLP
€27550,00

Sứa được đánh bắt tự nhiên và sơ chế đóng gói báo quản mát có thể sự dụng được ngay sau khi bóc ra